ผลิตจากไม้อัดยางพาราในส่วนของตัวฐาน โดยมีเส้นลวดโลหะร้อยด้วยลุกปัด จำนวนหลักละ 10 เม็ด รวม 6 หลัก ตอกติดกับฐานเพื่อการสอนคณิตศาตร์ -ขนาด : 34x9.5x13 ซม.

ประเภทสินค้า

เหมาะสำหรับ