หูฟังแพทย์ผลิตจากพลาสติก สามารถฟังได้คล้ายของจริง

ประเภทสินค้า

เหมาะสำหรับ