ผลิตจากพลาสติกเป็นรูปหัวใจ แสดงการหมุนเวียนของหลอดเลือดโดยการบีบ

ประเภทสินค้า

เหมาะสำหรับ