ผลิตจากพลาสติกบรรจุอยู่ในกระเป๋า มีอุปกรณ์วิทยาศาสตร์บรรจุอยู่ภายใน ตัวกล้องมีกำลังขยาย 100x - 1200x Battery Type: AA x 2 (Not Included) • LED Lighting System • Metal Body, Glass Lens • Hand Carrying Case Included (35 x 13.8 x 39.8 cm) • 23cm (9”) Microscope with Huygens’ Eyepiece and Colour Filter • Micro Hatchery® • Micro Data Bank® • Micro Slicer® • (12) Blank Slides • (12) Cover Glasses • (12) Statical Slide Covers • (12) Blank Labels • Petri Dish with Magnifier® • (4) Collecting Vials • Tweezers • Needle • Scalpel • Stirring Rod • Instruction Manual

ประเภทสินค้า

เหมาะสำหรับ