ผลิตจากไม้อัดยางพารานำมาพิมพ์เป็นรูปนาฬิกา พร้อมปฎิทิน

ประเภทสินค้า

เหมาะสำหรับ