ผลิตจากพลาสติกหลายสีหลากทรงตามภาพที่ปรากฎ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากสุด 5 ซม.

ประเภทสินค้า

เหมาะสำหรับ