ผลิตจากไม้อัดยางพารา สามรถวางตั้งได้ หน้าปัดประกอบด้วยบล็อกหยอกเลข จำนวน 12 ชิ้น ฝึกทักษะการจำ กล้ามนื้อมือ

ประเภทสินค้า

เหมาะสำหรับ